FANDOM


Авдар
ChestAnimation (in) by KhuseleN

Олдоц

NPC суурингууд, хаягдсан уурхай, газар доорх шорон

Хадгалалт

Нэг дөрвөлжин нүдэнд 64

Суурилуулалт

Дахин авч ашиглах боломжтой

Тэсрэлт даах утга

12.5

Анх үзэгдсэн нь

Indev 0.31 (1 сарын 24, 2010)

ID дугаар

dec: 54 hex: 36