FANDOM


За хө, энэ жижиг буланд үе үеийн алдарт уурхайчдын тухай намтрыг, тэдний байгуулсан гавъяа, зүтгэлийн нь хамтаар нийтэлж байх болноо.

Arctic SOR Хүслэн
ARCTIC GRASS (icon v3) by KhuseleN GRASS (icon v3) by KhuseleN
Cjay
GRASS (icon v3) by KhuseleN GRASS (icon v3) by KhuseleN GRASS (icon v3) by KhuseleN

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.