FANDOM


Байгалийн гаралтай БЛОКНУУД

Тэгэхээр энд байгаль дээр бүтнээр оршиж байдаг блокнуудын мэдээллийг орууллаа. Зарим нэгийг нь харагдаж байгаа байдлаар шууд авах боломжгүй бөгөөд ямар нэгэн багаж болоод хөдөлмөрийн тусламжтайгаар гарган авдаг болохыг анхаарна уу.

Мод Чулуу Шороо
LOG (icon v2) by KhuseleN STONE (icon v3) by KhuseleN DIRT (icon v2) by KhuseleN
Шороо (өвстэй) Шороо (Цастай) Хонины Ноос
GRASS (icon v3) by KhuseleN DIRT with SNOW (icon) by KhuseleN WOOL (icon) by KhuseleN
Гэрэлт Чулуу Дэр Чулуу Мөс
GLOWSTONE (icon) by KhuseleN BEDROCK (icon) by KhuseleN ICE (icon) by KhuseleN
Ус Лава Галт уулын шил
WATER (icon) by KhuseleN LAVA (icon) by KhuseleN OBSIDIAN (icon) by KhuseleN
Навч Хайрга Шавар
LEAVES (icon) by KhuseleN GRAVEL (icon) by KhuseleN CLAY (icon) by KhuseleN
Тамын хөрс Хөдөлгөөн хоригч Элс Хөвдөт чулуу
NETHERRACK (icon) by KhuseleN SOULSAND (icon) by KhuseleN MOSSYSTONE (icon) by KhuseleN
Кактус
CACTUS(icon) by KhuseleN

Ашигт малтмалууд - үнэт металиуд

Эдгээр ашигт малтмалуудын зарим нэг нь олдоц муутай буюу маш ховорхон тохиолдож байхад зарим нэг нь маш элбэг байдаг.

Алтны хүдэр Төмрийн хүдэр Алмаазны хүдэр
GOLDORE (icon) by KhuseleN IRONORE (icon) by KhuseleN Diamond (icon) by KhuseleN
Усан Номингийн хүдэр Нүүрсний хүдэр Улаан Чулууны хүдэр
LAPISLAZULIORE (icon) by KhuseleN COALORE (icon) by KhuseleN REDSTONEORE (icon) by KhuseleN

Боловсруулсан Блокнууд

Байгалийн гаралтай блокнуудыг олборлож, гарч ирсэн түүхий эдүүдийг зууханд хийн шатааж, эргүүлж хооронд нь нааж, засч зорсоноор төрөл бүрийн боловсруулсан блокнууд гарч ирэх болно.

Бэлтгэсэн Мод Шил Цасан Блок
WOODENPLANK (icon) by KhuseleN GLASSBLOCK (icon) by KhuseleN SNOWBLOCK (icon) by KhuseleN
Боловсруулсан Чулуу Тоосгон Блок Үржил шимт хөрс
COBBLESTONE (icon) by KhuseleN BRICKSTONE (icon) by KhuseleN FARMLAND (icon) by KhuseleN
Алтан Блок Төмөр Блок Алмазан Блок
GOLDBLOCK (icon) by KhuseleN IRONBLOCK v2 (icon) by KhuseleN DIAMONDBLOCK (icon) by KhuseleN

Нүүрийг бэлтгэсэн : Хүслэн