FANDOM


Мөөгнүүд. Эдгээр ургамлууд нь сүүдэртэй газарт ургадаг байна. Тухайлбал агуй мөн модны сүүдэр дор гэх мэт. Биом давхрааны хувьд яривал хамгийн их мөөг ургадаг газрууд бол Мөөгний арал болоод Намаг хоёр билээ. Бүр тамын оронд хүртэл, сүүдэртэй газарт нь ургадаг шүү.

удахгүй гүйцээнээ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.