FANDOM


2011-10-19 05.21.21

Namag

Намагтай хэсгийн усны өнгө, өвсний өнгө хүртэл өөр байх ба зөвхөн намагтай усанд ургадаг навч ургасан байдаг. Сонирхсон нэгэн нь нэмж мэдээ хийгэрэй all :D

☀Амазон мөрний сав газар) манай гарагийн хамгийн том нам доор газар юм