FANDOM


Модон Таваг
BOWL(in) by KhuseleN

Хэрэглээ

мөөгний шөл

Хадгалалт

Нэг нүдэнд 64

Анх үзэгдсэн нь

Indev 0.31 (1 сарын 30, 2010)

ID дугаар

dec: 281 hex: 119

Эдгээр хоолны тавагнуудыг боловсруулсан модоор хийдэг байна. Одоогийн байдлаар хэрэглээ гэвэл зөвхөн мөөгний зутан шөл бэлтгэхэд хэрэглэж байгаа бөгөөд онцлог нь дахин хэрэглэж болдогт оршино. Мөн нэг нүдэнд олноор багтах боломжтой бөгөөд дээд хязгаар нь мэдээж хэрэг 64 байх болно. А харин мөөгний зутанг агуулж байгаа үед нэг нүдэнд нэг л таваг зутан шөл багтах юм шүү. Ус болоод лава утгаж авах талаар санаад ч хэрэггүй.

Мэдээг бэлтгэсэн : Хүслэн