FANDOM


Цаас
Paper (item) by KhuseleN

Хадгалалт

Нэг нүдэнд 64

ID Дугаар

dec: 339 hex: 153

Хамгийн анх Альфа шатны Seecret Friday 6 (v1.0.11) шинэчилэлээр цаас маань нэмэгджээ. Түүнийг чихрийн нишингэнээс гарган авах боломжтой бөгөөд харин бэлнээр олъё гэвэл эртний цайз балгасын дотор хадгалагдаж буй авдарнуудаас эрэх хэрэгтэй болно.

Урлахуй

Найрлага Оролт => Гаралт
Чихрийн
нишингэ x3
Crafting Paper by KhuseleN

Хэрэглээ

Цаасыг ашиглаад та газрын зураг мөн ном хийх боломжтой юм.

Нэр Найрлага Оролт => Гаралт
Ном Цаас x3 Crafting Book by KhuseleN


Нэр Найрлага Оролт => Гаралт
Газрын Зураг Цаас x8 + Луужин CRAFTINGMAP by KhuseleN

Мэдээг нэмсэн : Хүслэн

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.